Trwa pieczenie treści ... strona za chwilkę będzie gotowa!
Regulamin świadczenia usług cukierniczych

Regulamin świadczenia usługi cukierniczej

ZAMAWIAJĄCY - osoba zamawiająca - klient, kontaktujący się z WYKONAWCĄ

WYKONAWCA - pracownia tortów artystycznych W świecie kruszonki, ul. Modrzejowska 47, 41-200 Sosnowiec, która jest marką firmy UDC TOMASZ KWOKA, ul. 1 Maja 66/94, 41-200 Sosnowiec, NIP 6322012182.

 1. Składanie zamówień.
  1. Sposoby składania zamówienia:
   1. poprzez Facebook
   2. poprzez Instagram
   3. poprzez e-mail
   4. w przypadku tortu - poprzez dedykowany formularz zamówienia na tej stronie 
   5. osobiście w naszej pracowni przy ul. Modrzejowskiej 47, 41-200 Sosnowiec po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania
  2. Przebieg procesu składania zamówienia:
   1. Zapytanie o wycenę i realizację.
   2. Ustalenia szczegółów zamówienia
    1. w przypadku tortu - ilość porcji, rodzaj i forma dekoracji, smak
    2. w przypadku pozostałych zamówień ustalenia indywidualne o ilości i rodzaju zamawianych produktów
   3. Wycena i podsumowanie ustaleń.
   4. Akceptacja wyceny.
   5. Przekazanie informacji na temat danych osobowych ZAMAWIAJĄCEGO potrzebnych do przetwarzania i procesowania zamówienia:
    1. Imię
    2. Nazwisko
    3. Telefon
    4. E-mail (opcjonalnie)
   6. Przesłanie przez WYKONAWCĘ danych do opłacenia zadatku przez ZAMAWIAJĄCEGO
    1. w formie linku do płatności on-line
    2. w formie danych do przelewu tradycyjnego
    3. w formie numeru telefonu do przelewu BLIK
   7. Potwierdzeniu wpłaty i potwierdzenie zamówienia.
    1. Następuje automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty poprzez płatność on-line. Po zaksięgowaniu wpłaty zostaje wysłany również potwierdzający SMS do ZAMAWIAJĄCEGO.
    2. Po zaksięgowaniu wpłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku przelewu tradycyjnego lub przelewu BLIK, zostaje wysłany systemowy SMS potwierdzający przyjęcie zamówienia.
   8. Zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
  3. Nie przyjmujemy zamówień w formie ustnej, tj. poprzez wiadomości głosowe czy rozmowę telefoniczną.
    
 2. Realizacja zamówień.
  1. Każde zamówienie musi być potwierdzone wpłatą zadatku na poczet realizacji.
  2. Zamówienie bez opłaconego zadatku nie jest przyjęte do realizacji, tzn. takie zamówienie nie istnieje jako przyjęte do wykonania przez WYKONAWCĘ.
  3. Na opłacenie zadatku ZAMAWIAJĄCY MA 72 godziny. Po tym terminie zamówienie może zostać anulowane.
  4. W momencie składania zamówienia należy przekazać informację o nietolerancjach pokarmowych - w takim przypadku możemy odmówić przyjęcia i realizacji zamówienia. 
  5. Każde zamówienie złożone przez ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzamy. Zamówienie traktujemy jako pełne i przyjęte do realizacji dopiero w momencie kiedy:
   1. ZAMAWIAJĄCY przekazał nam informacje na temat swoich danych osobowych potrzebnych do przetwarzania i procesowania zamówienia:
    1. Imię
    2. Nazwisko
    3. Telefon
    4. E-mail (opcjonalnie)
   2. Wpłata zadatku zostanie zaksięgowana - w takim przypadku ZAMAWIAJĄCY otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia automatycznie w formie SMS.
  6. Zamówienia wyrobów cukierniczych realizujemy zgodnie z naszymi zasadami polityki jakości, tzn. nie wykonujemy “dziadostwa” jakie dostać można w zwykłych cukierniach czy marketach.
  7. Zamówienia wyrobów cukierniczych realizujemy tylko zgodnie z naszą ofertą smaków, chyba że nastąpią inne indywidualne ustalenia, które muszą zostać potwierdzone w formie pisemnej (poprzez Facebook, Instagram, e-mail, SMS).
  8. Kolory tortów mogą się nieco różnić od tych na zdjęciach, ponieważ kolory mas dobieramy ręcznie, a zdjęcie nie zawsze oddaje rzeczywisty kolor i w zależności od ustawień monitora lub wydruku mogą się zmieniać.
  9. Nie używamy sztucznych zamienników i śmietan roślinnych, uzyskanie więc śnieżno białego koloru tortu nie jest możliwe bez pokrycia go masą cukrową.
  10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany szczegółów dekoracyjnych czy układu na torcie ze względów praktycznych lub estetycznych.
  11. Wszelkie nie ustalone elementy podczas zamówienia lub takie, które nie zostały potwierdzone w podsumowaniu zamówienia, m.in. kolorystyka, dodatkowe elementy, dekoracje i ich układ na torcie czy innym wyrobie cukierniczym WYKONAWCA wykonuje zgodnie ze swoją wiedzą, doświadczeniem i pojęciem estetyki. 
    
 3. Wycena zamówień.
  1. Cena każdego tortu ustalana jest indywidualnie, na podstawie jego wielkości (liczba porcji), a także smaku (jeśli to smak PREMIUM) i dekoracji (jej ilości i stopnia skomplikowania).
  2. Ceny za tort pokazywane w formularzu zamówienia tortu są cenami za tort w danym rozmiarze bez dekoracji i opakowania. W momencie finalizacji wyceny, podajemy cenę uwzględniającą wszystkie elementy jakie ZAMAWIAJĄCY otrzymuje w momencie wydania zamówienia.
  3. Nie dopuszczamy sytuacji, aby w momencie odbioru cena była inna niż ustalona w czasie wyceny i jej akceptacji.
    
 4. Terminy.
  1. Zamówienia należy składać najpóźniej na 7-10 dni przed planowanym terminem realizacji.
   1. W przypadku realizacji weselnych czy komunijnych zalecamy składanie zamówień na min. 1-2 miesiące wcześniej).
   2. W indywidualnych sytuacjach i ustaleniach istnieje możliwość złożenia zamówienia z czasem krótszym niż 7-10 dni przed planowanym terminem realizacji.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zamówień w danym terminie ze względu na:
   1. ilość realizacji
   2. przerwę urlopową
   3. zaplanowane eventy
  3. Gdy nasz kalendarz się wypełni i nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej zamówień - odmawiamy. W naszym formularza zamówień po wybraniu interesującego terminu, jeśli jest on już niedostępny zostanie wyświetlona stosowna informacja.
    
 5. Rezygnacja z zamówień i wprowadzanie zmian.
  1. Rezygnacja z zamówienia może nastąpić najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem realizacji, chyba że umowa lub inne ustalenia stanowią inaczej.
  2. W przypadku rezygnacji z zamówienia:
   1. poniżej 10 dni roboczych do daty realizacji ZAMAWIAJĄCY nie otrzymuje zwrotu wpłaconego zadatku.
   2. powyżej 10 dni roboczych do daty realizacji istnieje możliwość zwrotu wpłaconego zadatku, chyba że umowa lub inne ustalenia stanowią inaczej.
  3. Istnieje możliwość przesunięcia terminu realizacji najpóźniej na 5 dni roboczych przed pierwotnym terminem realizacji. W przypadku zmiany terminu może zostać naliczona dodatkowa opłata.
   1. Zastrzegamy sobie prawo do omowy przesunięcia terminu realizacji, jeśli nakłada się on na termin, który mamy już niedostępny (patrz punkt 4.2).
   2. W przypadku zdarzeń losowych jesteśmy skłonni do przyjęcia zmiany w terminie realizacji, z zastrzeżeniem zależności od ustaleń indywidualnych.
  4. Rezygnację z zamówienia należy złożyć w formie pisemnej - poprzez Facebook, Instagram, SMS lub e-mail. Po przyjęciu rezygnacji ZAMAWIAJĄCY zawsze otrzyma potwierdzenie anulacji zamówienia.
  5. Wszelkie zmiany w zamówienia należy przekazywać osobiście poprzez Facebook, Instagram, SMS lub e-mail kontynuując korespondencję tak, aby zachować jej ciągłość, co usprawni proces przyjęcia modyfikacji do zamówienia.
  6. Modyfikacja zamówienia może skutkować rekalkulacją ceny zamówionych wyrobów.
  7. Zmiany w zamówieniu są przyjęte dopiero po stosownej informacji od WYKONAWCY.
  8. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wprowadzania zmian, które naruszają naszą politykę jakości oraz nie wpisują się w nasz styl realizacji wyrobów, z którym zapoznać można się przeglądać nasze wcześniejsze realizacje na stronie www oraz mediach społecznościowych.
  9. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do zamówienia może nastąpić najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem realizacji. Po tym czasie nie dopuszczamy żadnej możliwości modyfikacji zamówienia.
 6. Odbiór / dowóz zamówienia.
  1. W momencie odebrania zamówienia, Zamawiający przejmuje za nie pełną odpowiedzialność. Wszystkie dekoracje wykonywane są z cukrowych mas plastycznych, żywych kwiatów oraz kremów są bardzo delikatne, dlatego podczas transportu należy zachować szczególną ostrożność.
   1. W przypadku transportu samochodem, zalecamy transport na płaskiej powierzchni, np. w bagażniku lub na podłodze (pomiędzy przednim a tylnym siedzeniem) lub jeśli jest taka możliwość, przed przednim fotelem.
   2. Nie zalecamy transportu tortu na fotelu lub na kolanach.
  2. Odbiór zamówień następuje bezpośrednio z pracowni w Sosnowcu, przy ul. Modrzejowskiej 47. Nie ma możliwości odbioru zamówień w innym miejscu.
  3. Odbiory realizujemy w dni:
   1. od wtorku do czwartku  w godz. 12:00 - 13:00 lub 15:00 - 16:00. W trakcie składania zamówienia należy podać, który przedział godzinowy jest bardziej preferowany do odbioru.
   2. w piątki w godz. 12:00 - 13:00 lub 15:00 - 16:00, lub w godzinach 15:00 - 19:00 jeśli otwarta jest witrynka ze słodkościami
   3. w soboty w godz. 10:00 - 15:00  jeśli otwarta jest witrynka ze słodkościami
   4. w każdy inny dzień lub w innych godzinach, zależnych od indywidualnych ustaleń
  4. W przypadku nieodebranego zamówienia:
   1. nie odebrane zamówienie do 12 godzin od ustalonego terminu przepada
   2. w przypadku sporych opóźnień w odbiorze zamówienia, które wykraczają poza standardowe godziny pracy pracowni, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowych kosztów za odbiór w niestandardowych godzinach pracy.
  5. Świadczymy usługę dowozu, która jest dodatkowo płatna zgodnie z poniższymi założeniami
   1. wysokość opłaty to 3 zł / km liczone w obie strony od pracowni (Sosnowiec, ul. Modrzejowska 47) zgodnie ze wskazaniami Google Maps
   2. zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji trasy dojazdowej tak, aby była ona jak najlepsza jakościowo do przewozu zamówienia, np. mniej dziurawa czy uwzględniająca mniejszą ilość skrzyżowań (autostrada), nawet jeśli jest dłuższa.
   3. dostawa planowana jest w przedziale godzinowym dopasowanym do naszego harmonogramu realizacji
 7. Informacje ogólne
  1. W torcie lub innych wyrobach cukierniczych, w ich dekoracji mogą znajdować się elementy niejadalne: wykałaczki, druciki dekoratorskie lub inne elementy konstrukcyjne dopuszczone do kontaktu z żywnością.
  2. Torty i ciasta wydajemy w kartonach z rączkach. Z uwagi na to, że torty i ciasta są ciężkie, a zaczepy kartonów dość delikatne, odradzamy i uprzedzamy, aby nie przenosić zamówień za rączkę. Zawsze zalecamy przenosić odebrane zamówienie od spodu.
  3. Praktycznie wszystkie nasze wyroby bezwarunkowo muszą być przechowywane w warunkach chłodniczych, tj. w temperaturze około 5°C. WYKONAWCA nie odpowiada za wady powstałe w wyniku złego przechowywania wyrobów oraz nieostrożnego transportu. 
  4. Ceny wyrażone są w polskich złotych i zawierają odpowiedni podatek VAT od towarów i usług.
  5. Torty widoczne w galerii na stronie lub w social mediach są przykładamy naszych dotychczasowych realizacji. Nasza oferta nie jest ograniczona do widocznych na stronie, jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i pomysły. Z chęcią realizujemy indywidualne pomysły naszych Klientów. Pomysł/projekt tortu może być praktycznie dowolny. Można wzorować się inspiracjami znalezionymi w Internecie, np. Pinterest.
  6. Nie jesteśmy klasyczną cukiernią i nie mamy gotowych tortów i innych wyrobów cukierniczych, tzn. że wykonujemy wypieki WYŁĄCZNIE na indywidualne zamówienie. 
  7. Wszystkie produkty są należycie przechowywane, posiadają wymagane atesty i są legalnie wprowadzone do obrotu w Polsce. 
  8. Wyroby, które wykonujemy zawierają surowce, które mogą powodować reakcje alergiczne, np. orzechy, gluten, soja. Wynika to z tej samej linii produkcyjnej, a także surowców zawierających lub mogących zawierać alergeny. 
  9. Ze względu na jedną linie produkcyjną, a także wykorzystanie surowców zawierających gluten oraz laktozę, nie przyjmujemy zamówień na wypieki bezglutenowe oraz bezmleczne. 
  10. Jeżeli zamówienie zostało potwierdzone, ZAMAWIAJĄCY nie może takiego zamówienia wycofać po terminie wskazanym w pkt. 5, bez indywidualnego uzgodnienia z WYKONAWCĄ.
  11. Podanie przez ZAMAWIAJĄCEGO danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Dane zostaną zapisane w historii korespondencji i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy i będą wykorzystane jedynie do realizacji składanych zamówień. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
  12. ZAMAWIAJĄCY wysyłając naszej pracowni materiały (logotypy, znaki zastrzeżone i inne) do wykorzystania w pracy nad zamówieniem oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa i zgadza się na ich wykorzystanie przez WYKONAWCĘ do realizacji zamówienia. 
  13. ZAMAWIAJĄCY, który nie życzy sobie, aby zdjęcie jego tortu zostało umieszczone w Internecie czy mediach społecznościowych, musi poinformować o tym fakcie WYKONAWCĘ najpóźniej dzień przed realizacją zamówienia. 
  14. Płatność (dopłatę) za realizację zamówienia przy odbiorze, która przekracza 100 zł przyjmujemy WYŁĄCZNIE gotówką.
  15. Jesteśmy legalnie działająca firmą, na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT – zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zgłosić ten fakt przed dokonaniem płatności.  

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO

Mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

Niniejsza informacja jest wykonaniem obowiązku informacyjnego nałożonego przez art. 13 oraz art. 14 RODO. Wymienione przepisy nakładają na administratora danych osobowych obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą, przy czym art. 13 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, natomiast art. 14 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych z innych źródeł niż od osoby, której dane dotyczą.

Mając powyższe na uwadze, informujemy Pana/Panią, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W świecie kruszonki, marka firmy UDC TOMASZ KWOKA z siedzibą w Sosnowcu, 41-200 przy ul. Modrzejowskiej 47, NIP 6322012182, e-mail: biuro@wswieciekruszonki.pl. 
 2. Pana/Pani dane osobowe są przez nas przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO, w związku z wykonywaniem umowy a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest wykonywanie przez Spółkę działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych o naszych Klientach, po ustaniu stosunku umownego, służy również innym celom związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą takim jak cele marketingowe, analityczne i statystyczne.
 3. W określonych wyżej celach przetwarzamy następujące Pana/Pani dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e – mail, natomiast dane osobowe Pana/Pani przedstawicieli, w tym pracowników, będą przetwarzanie w następującym zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e – mail.
 4. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez firmę W świecie kruszonki, markę firmy UDC TOMASZ KWOKA przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt. 3 powyżej.
 5. Pana/Pani dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:
  1. obsługa płatności,
  2. księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości,
  3. serwisowanie oprogramowania komputerowego,
  4. usługi pocztowe, usługi kurierskie czy logistyczne w związku z realizacją umowy,
  5. kampanie marketingowe.
 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.
 8. Pana/Pani dane osobowe zostały przez firmę pozyskane z następującego źródła: w związku z realizacją zamówienia.
 9. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych firmy) oraz w formie papierowej.
 10. Firma oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
 11. Mając na uwadze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:
  1. żądania od firmy dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
  3. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
  4. przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.