Trwa pieczenie treści ... strona za chwilkę będzie gotowa!
Regulamin promocji "Weselna oferta LAST MINUTE 2023"

REGULAMIN PROMOCJI “Weselna oferta LAST MINUTE 2023”.

(dalej zwana “Regulamin”)

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie “Weselna oferta LAST MINUTE”, zwanej dalej “Promocją”, jest W świecie Kruszonki, marka firmy UDC Tomasz Kwoka, ul. 1 Maja 66/94, 41-200 Sosnowiec, NIP 632-20-12-182 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest obniżka ceny na realizacje weselne w kwocie 200 zł. Promocja obejmuje realizację tortów oraz słodkich stołów w terminie obowiązywania promocji.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 27 czerwca 2023 roku do 30 września 2023, z zastrzeżeniem jej wcześniejszego zakończenia przez Organizatora.


 §2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Warunkiem udzielenia rabatu na realizację weselną jest:
  1. Wartość realizacji musi przekraczać kwotę 2000 zł;
  2. Złożenie zamówienia w trakcie obowiązywania promocji;
  3. Data realizacji zamówienia mieści się w przedziale czasowym obowiązywania promocji;
 2. Uczestnikowi promocji może zostać udzielony dodatkowy rabat w wysokości 5% wartości realizacji, przy płatności gotówką. 
 3. Rabat jest udzielany niezwłocznie przy podpisaniu umowy na realizację weselną i odejmowany od całości wartości realizacji.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.


  §3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.